หมอนทองสัมพันธ์ 61

หมวด: โรงเรียนหมอนทองวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 10:43
เขียนโดย Super User
ฮิต: 6671

   

             
            พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
                        ปีการศึกษา 2560

                โดย ดร.กฤษนันท์ เลาะหนับ
 
                     วันที่ 1 เมษายน 2561

     ณ โรงเรียนหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา