นิเทศติดตามห้องเรียนรู้นวัตกรรม Coding Thailand

หมวด: โรงเรียนหมอนทองวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562 02:14
เขียนโดย Super User
ฮิต: 4300

       
           นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการ
   พัฒนา
ทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนา
   นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker
   Space development)
 นำโดย
   อ.กัญญา วัฒนถาวร และทีมคณะทำงาน
   ศน.ธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส ศน.ชยากานต์
   เปี่ยมถาวรพจน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
   ณ โรงเรียนหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา