สถิติผู้เข้าชม

320166
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาน์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
101
100
572
318420
3960
6604
320166

Your IP: 3.227.233.55
Server Time: 2019-09-20 18:56:12

บุคลากร

บุคลากรโรงเรียนหมอนทองวิทยา

 
นายมนตรี เดวิเลาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา


                             

นายสุเมธ ริดหมัด           นายวิเชียร สมานมิตร       นางพิมจันทร์ มนูรีม     นายปราโมทย์ เซ็นเจริญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    หัวหน้าฝ่ายบุคคล    หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 


นายปราโมทย์ เซ็นเจริญ
ครู ชำนาญการ

 


นางฐิฎิพร เลิศเชาวน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางรัชนี อิสมาแอล
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 


นางสาววันทนา แก้วเบี่ยง
ครู ชำนาญการ

 


นางสาวสะรียา สะและหมัด
ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสุรีย์ เซ็นเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 


นางพรพิณ กตเวทิตาธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

 


นางสมพร ริสมัน
ครู

 


นางสาวมุกดา ชอบเขตกลาง
ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา

 


นางพรทิพย์ ริดหมัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 


นายสุเมธ ริดหมัด
ครู ชำนาญการพิเศษ

 


นายวุฒ ซำสุรีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

 


นายประเสริฐ หมัดรอด
ครู ค.ศ.๑

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

พลศึกษา

 


นายหวังหมัด มะนูรีม
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 
นายประวิทย์ ชมเชย
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 


นางพิมจันทร์ มนูรีม
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


นายภาคภูมิ มัสเยาะ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 


นายวิเชียร สมานมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

 


นางมะลิ มนูรีม
ครู ชำนาญการพิเศษ

 


นายสุรินทร์ ริดหมัด
ครู ชำนาญการ

 


นางสาวคณิตา มนูรีม
ครูอัตราจ้าง

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

 


นางวัชรี และอิ่ม
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 


นางลัดดา และอิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 
นายวิทยา มูฮำหมัด
ครู ค.ศ.๑

 


นางสาวโชติกา แสงอรุณ
ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายเอนก ริดหมัด
วิทยากร สอนศาสนา

 


นายมานิต หมัดยะลาน
วิทยากร สอนศาสนา

 

  

นางสาวนริศรา ริดหมัด
พนักงานธุรการ

 

 
นายสมัด มะลูลีม
พนักงานโรเนียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

นายมนตรีเดวิเลาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา

 

แนะนำบุคลากรใหม่

บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์