สถิติผู้เข้าชม

336201
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาน์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
628
125
753
333310
7273
7666
336201

Your IP: 3.226.254.115
Server Time: 2019-11-18 23:53:29

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
                                      ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

    

ชั้น  ชาย หญิง  รวม   ครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑   ๑๘   ๑๑    ๒๙  นางสาวโชติกา แสงอรุณ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒   ๑๗   ๑๒    ๒๙ นางสมพร ริศมัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓   ๑๖   ๑๔    ๓๐  นางสาวสะรียา สะและหมัด
นางสาววราวรณ์ แย้มแสง
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑   ๗   ๒๑    ๒๘  นางพรทิพย์ ริดหมัด
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒   ๒๑   ๑๒    ๓๓  นางลัดดา และอิ่ม
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓   ๒๕   ๖    ๓๑  นางมะลิ มะนูรีม
นางศศิญา เม้ยสมัคร 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑   ๙   ๑๕    ๒๔  นายภาคภูมิ มัสเยาะ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒   ๑๓   ๑๑    ๒๔  นางสาวนพรัตน์ แก้วสมนึก
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓   ๑๗   ๗   ๒๔ นางวัชรี และอิ่ม
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  ๑๔๔  ๑๑๐  ๒๕๔  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑    ๙   ๑๔   ๒๓ นางสาวมุกดา ชอบเขตกลาง
นางสาวคณิตา มนูรีม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒   ๑๑   ๑๐   ๒๑ นายสุรินทร์ ริดหมัด
นายประเสริฐ หมัดรอด 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑   ๑๒   ๒๓   ๓๕ นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐ
นายวิทยา มูฮำหมัด
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒   ๑๒   ๗   ๑๙ นายวุฒ ซำสุรีย์
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑   ๙   ๑๙   ๒๘ นางฐิฏิพร เลิศเชาวน์
นางสาววันทนา แก้วเบี่ยง

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒   ๑๒   ๖   ๑๘ นายหวังหมัด มะนูรีม
นายประวิทย์ ชมเชย
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย   ๖๓  ๗๙  ๑๔๒  
รวมทั้งหมด  ๒๐๗  ๑๘๙  ๓๖๙  

ผู้บริหาร

นายมนตรีเดวิเลาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา

 

แนะนำบุคลากรใหม่

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์