สถิติผู้เข้าชม

199299
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาน์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
91
108
427
197820
1804
2821
199299

Your IP: 54.147.40.153
Server Time: 2017-12-13 17:00:52

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
                                      ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

    

ชั้น  ชาย หญิง  รวม   ครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑   ๑๘   ๑๑    ๒๙  นางสาวโชติกา แสงอรุณ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒   ๑๗   ๑๒    ๒๙ นางสมพร ริศมัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓   ๑๖   ๑๔    ๓๐  นางสาวสะรียา สะและหมัด
นางสาววราวรณ์ แย้มแสง
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑   ๗   ๒๑    ๒๘  นางพรทิพย์ ริดหมัด
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒   ๒๑   ๑๒    ๓๓  นางลัดดา และอิ่ม
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓   ๒๕   ๖    ๓๑  นางมะลิ มะนูรีม
นางศศิญา เม้ยสมัคร 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑   ๙   ๑๕    ๒๔  นายภาคภูมิ มัสเยาะ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒   ๑๓   ๑๑    ๒๔  นางสาวนพรัตน์ แก้วสมนึก
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓   ๑๗   ๗   ๒๔ นางวัชรี และอิ่ม
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  ๑๔๔  ๑๑๐  ๒๕๔  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑    ๙   ๑๔   ๒๓ นางสาวมุกดา ชอบเขตกลาง
นางสาวคณิตา มนูรีม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒   ๑๑   ๑๐   ๒๑ นายสุรินทร์ ริดหมัด
นายประเสริฐ หมัดรอด 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑   ๑๒   ๒๓   ๓๕ นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐ
นายวิทยา มูฮำหมัด
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒   ๑๒   ๗   ๑๙ นายวุฒ ซำสุรีย์
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑   ๙   ๑๙   ๒๘ นางฐิฏิพร เลิศเชาวน์
นางสาววันทนา แก้วเบี่ยง

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒   ๑๒   ๖   ๑๘ นายหวังหมัด มะนูรีม
นายประวิทย์ ชมเชย
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย   ๖๓  ๗๙  ๑๔๒  
รวมทั้งหมด  ๒๐๗  ๑๘๙  ๓๖๙  

ผู้บริหาร

นายมนตรีเดวิเลาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา

 

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวสะรียา สะและหมัด
วิชาเอก คณิตศาสตร์


นางสาวมุกดา ชอบเขตกลาง
วิชาเอก ฟิสิกส์

บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์