โรงเรียนหมอนทองวิทยา
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม EEC inovation for the Future Symposium 2023

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 ผอ.ดวงรัตน์ ชิตเจริญ และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนหมอนทองวิทยา เข้าร่วมแสดงผลงานใน “มหกรรมผลงานวิชาการและนวัตกรรมแห่งอนาคตของโรงเรียนในพื้นที่เขตภาคตะวันออก (EEC) ” โดยการนำเสนอผลงาน “ดิน ม.ว.” ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง