ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
10 มิถุนายน 2566 

    

ชั้น  ชาย หญิง  รวม   ครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1   10   22   32 ครูมะลิ มนูรีม,ครูมาลินี หันประดิษฐ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2   17   15   32 ครูพัชราพร ประดิษฐ์ธรรม,ครูพรทิพย์ ริดหมัด
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3   15   15   30 ครูอลงกต ฐานิดารพีพงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1   11   22   33 ครูทัศวรรณ ขันคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2   12   19    31 ครูกฤษณา วิเชียรวารี
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3   10   20   30 ครูจตุพนธ์ นามนะวะ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1   17   22   39 ครูโชติกา แสงอรุณ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2   23   15   38 ครูคณิตา มนูรีม,ครูสะรียา สะและหมัด
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
  115  150   265
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1    –   21    21 ครูมุกดา ชอบเขตกลาง
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2   16
   9
  13 ครูภาคภูมิ มัสเยาะ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3   23   14   37 ครูวัลลา มะลูลีม
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1   9    7   16 ครูสมพร ริศมัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2   29   10   39 ครูประเสริฐ หมัดรอด,ครูลลิดา อินทสร้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3   13   21   34 ครูพัชรินทร์ สุขประเสริฐ,ครูจารุวิทย์ อนุพัฒน์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1   15   15   30 ครูศศิญา เม้ยสมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2   2   19   21 ครูสุพัตรา สมบูรณ์ทรัพย์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3   16    –   16 ครูวันทนา แก้วเบี่ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  32  – ครูวิทยา มูฮำหมัด,ครูวราภรณ์ และไหม
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  155  116 271
รวมทั้งหมด  270   266  536

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *