โรงเรียนหมอนทองวิทยา
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุการเกษตร (กระถางชีวภาพจากฟางข้าว)

   วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการ นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ รองผู้อำนวยการ นายวิสิษฐ์ และอิ่ม ร่วมเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุการเกษตร (กระถางชีวภาพจากฟางข้าว) ณ โรงฝึกงานอเนกประสงค์ โรงเรียนหมอนทองวิทยา
ขอขอบคุณ ทีมวิทยากร คุณศิริพร หวังสมัด ที่มา่วมฝึกปฏิบัติการกับนักเรียน และคุณพีรญา ชุมทอง ที่ร่วมให้ประสบการณ์อีอีซีกับนักเรียนผู้รับการอบรม