โรงเรียนหมอนทองวิทยา
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเปิดตัว วิสาหกิจชุมชน บ้านคลองสิบแปด

วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 ผู้อำนวยการ นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ และคณะครู โรงเรียนหมอนทองวิทยา นำนักเรียนโรงเรียนหมอนทองวิทยา เข้าร่วมงานเปิดตัว วิสาหกิจชุมชน บ้านคลองสิบแปด (ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน) โดยมีท่านอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว พร้อมคณะมาเปิดงาน และกำนัน ตำบลหมอนทอง และผู้ใหญ่บ้าน ต่างตำบล พร้อมใจร่วมต้อนรับคณะของท่าน ณ โรงเรียนหมอนทองวิทยา