โรงเรียนหมอนทองวิทยา
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันภัย

วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ รองผู้อำนวยการ นายวิสิษฐ์ และอิ่ม และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนหมอนทองวิทยา เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ซ้อมแผนป้องกันภัย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ร่วมกับ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนหมอนทองวิทยา